NRK – en versting?

PÅ KLAGETOPPEN: NRK topper statistikken for presseetiske overtramp både for 2010 og 2011. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix

Tirsdag i forrige uke skjedde det igjen: NRK fikk en alvorlig skrape fra Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på god presseskikk. De siste to årene har NRK vært en versting i medie-Norge når det gjelder presseetiske overtramp.

2012-sesongen i PFU ble innledet med en klage mot NRK Sogn og Fjordane, en relativt hyppig gjest på utvalgets dagsorden. Denne gang gjaldt klagen omtalen av en spesiell 50årsdag på nett og i radioinnslag, hvor gjester ble fraktet i ambulansehelikopter til fest ved jubilantens hytte. Jubilanten var ingen ringere enn lege og styremedlem i Helse-Førde, Rune Arild Larsen.

I reportasjen ble det hevdet at bygdefolk mente å ha sett helikopteret lande ofte ved hytta, og at de reagerte på denne bruken. Noen av kildene var anonyme.

NRK reagerte ganske arrogant på klagen og får en svært tydelig tilbakemelding fra PFU: Ukritisk bruk av anonyme kilder. Ønsket om dramaturgi og vinkling må ikke gå på bekostning av etterrettelighet. Etter utvalgets mening skapes det et inntrykk av at det dreier seg om et alvorlig saksforhold, når dette i praksis ikke er tilfelle. Utvalget finner NRK`s presentasjon tendensiøs, og minner om Vær Varsom-plakatens punkt om at opplysninger skal være korrekte og at det skal legges vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Samtidig som PFU felte denne nådeløse dom over arbeidet til NRK Sogn og Fjordane ble denne redaksjonen gjenstand for ny, negativ oppmerksomhet. Foreldrene til fylkets avdøde AUF-leder, Hanne Kristine Fridtun, som ble skutt på Utøya, anklager NRK for å ha forsøkt å få datteren direkte i sending fra studio under terrorangrepene 22. juli. NRK burde ha skjønt at datteren var i livsfare, skriver foreldrene i en klage til PFU.

NRK topper PFU`s bruddstatistikk for 2011, med 6 fellelser og to tilfeller av kritikk, etter behandling av i alt 42 klager mot NRK`s ulike redaksjoner. Fire av disse klagene var rettet mot NRK Sogn og Fjordane, som var den hyppigst innklagede distriktsredaksjon. Ingen av disse fikk dommen “brudd på god presseskikk”.

Flere av NRK`s overtramp gjelder manglende kildekritikk og feil i saksfremstillingen, bl.a. feilaktig gjengivelse av meningsinnhold. Statskanalene er også svært delaktig i norske mediers selveste arvesynd; mangelen på respekt for anklagedes rett til samtidig imøtegåelse av alvorlig kritikk.

Også i 2010 var NRK verstingen i PFU`s statistikk over brudd på god presseskikk med ti tilfeller av brudd på Vær Varsom-plakaten og to tilfeller av kritikk – av i alt 34 klager.

30 – 40 klager av i alt 350 klager mot norske medier gjelder altså NRK. Klagene fordeler seg på mer enn 25 NRK-redaksjoner. Noen vil kanskje mene at dette ikke er spesielt mye, tatt i betraktning alle NRK`s publiseringskanaler og at mer enn 1000 journalister er sysselsatt i redaksjonene. Hvis jeg satt i stolen til kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas ville jeg likevel vært bekymret over utviklingen.

I 2009 var TV2 verstingen i det presseetiske landskapet, men kanalen har de siste årene maktet å snu den negative utviklingen. I fjor greide den kommersielle TV-kanalen å holde buret rent for påtalte overtramp fra PFU – noe man er mektig stolt over.

Det er vanskelig å finne forklaringer på at NRK troner øverst på den lite flatterende statistikken år etter år. Det kan selvsagt ha sammenheng med at journalistikken i NRK er blitt mer selvstendig og kritisk. Den tid er forbi hvor statskanalenes programsekretærer (det var det de kalte seg) nesten bare hadde som oppgave å stille journalistiske spørsmål som
“Hva er det som skjer her?” og “Hva betyr egentlig dette?” til ulike kilder.

Journalistikken i Dagsrevyen er blitt mer kritisk og NRK har fått kritiske programflater som “Brennpunkt” og “FBI” som går igjen i klagebunken.

Men fortsatt preges mye av journalistikken av forutinntatte kritiske holdninger som koblet med dramaturgiske presentasjonsgrep kan gi svært tendensiøse vinklinger. Det kan virke som om en del NRK-journalister anser seg hevet over presseetikkens regler – de er mest ment for å holde tabloidaviser i ørene. Så glemmer man at TV er det mest tabloide av alle medier.

NRK`s tilslutning til pressens selvdømmeordning er dessuten av relativt ny dato. Tidligere gjaldt bare institusjonens egne programregler og Klagenemda for kringkasting. Både NRK og TV2 har hatt en tendens til å delegere presseetiske problemstillinger nedover i systemet eller utover til siden. Begge organisasjoner har holdt seg med et knippe advokater til slike formål, mens den øverste ledelse ofte har glimret med sitt fravær.

Presseetisk standard bygges gjennom et langsiktig arbeid der ledelsen hver dag setter slike spørsmål på dagsorden, gjennom krav, vurderinger og initiativ til debatt. Her har NRK`s nyhetskringkastere Per Arne Kalbakk (Marienlyst) og Grethe Gynnild-Johnsen (Distrikt) fortsatt en jobb å gjøre.