Medias Brexit

tabloider

TYDELIG BUDSKAP: Storbritannias to største tabloider oppfordret sine lesere til å stemme for Brexit. Avisenes langvarige angrep på britisk EU-medlemsskap kan ha hatt avgjørende betydning for det knappe flertallet i folkeavstemmingen.

Britiske aviser engasjerte seg med alle sine krefter i valget mellom «Brexit» eller «Bremain», men det er tvilsomt om medienes troverdighet kommer styrket ut av bataljen som har splittet befolkningen på de britiske øyer.

I årevis har store deler av britisk presse boltret seg i mer eller mindre usaklig euroskepsis. Nå kan den negative mediedekningen ha blitt tungen på vektskålen, hvor mer enn 17 millioner briter stemte for å melde Storbritannia ut av EU. Bare litt over en million stemmer skilte fløyene i folkeavstemningen.

I følge nettstedet PressGazette viser undersøkelser en voldsom overvekt av EU-negative artikler i britiske medier den siste måneden av valgkampen. Storaviser som Daily Express, Daily Mail, The Sun og The Daily Telegraph gjorde sitt beste for å holde liv i de verste mytene om EU-byråkrati og manglende nasjonal kontroll.

Og opp av ruinene i London City stiger den tidligere journalisten Boris Johnson – kjent fra historier om EUs regler for agurkens krumning, standardstørrelser på kondomer og forbud mot britenes berømte potetchips – nå som ny statsministerkandidat.

I fem år (1989 – 1994) var Boris Johnson en markant og fiendtlig innstilt Brussel-korrespondent for den konservative avisen The Daily Telegraph. Før dette rakk han visstnok å få sparken fra The Times på grunn av sitatfusk. Nå beskyldes han for å ha holdt liv i flere usannheter om britenes forhold til EU gjennom valgkampen.

Det gjelder bl.a. påstanden om trygdeoverføringer til EU på 350 millioner pund i uka, et forestående tyrkisk medlemskap og opprettelsen av en Europa-hær. Noen kaller det «løgner» – andre sier «overdrivelser».

sunb

2016: The Sun går til valg ..

Tabloidene i Storbritannia har aldri vært redde for å ta stilling. Her betraktes kampanjejournalistikk med et kvalitetsstempel, og de siste 40 årene har den største løssalgsavisen – The Sun – kjempet en utrettelig kamp mot superstatens ekspansjon i EU. Det kan ikke være tvil om at avisen også har reflektert lesernes mening, skriver The Guardians mediekommentator Roy Greenslade, som tidligere har arbeidet i tabloidavisen.

The Sun har badet i fremmedfrykt, anti-franske og anti-tyske retoriske grep. Franskmennene kalles «frosker» og tyskerne for «Fritz». Retorikken fra andre verdenskrig hentes fram igjen i avisens vinklinger med henblikk på herrefolk og feiginger.

Ck5lnR8W0AAMw9k.jpg-large

1990: The Sun går til angrep på EU-kommisjonens franske president-fjols.

I 1984 distribuerte avisen jakkemerker med slagordet «Hop off you frogs», myntet på fransk dominans i EU. En av avisens mest klassiske, tabloide førstesideoppslag stammer fra 1990 og lyder «UP YOURS DELORS». Oppslaget karakteriserer EU-kommisjonens president Jaques Delors som et «fransk fjols» og sier med all mulig tydelighet hvor han kan gjøre av sin ECU – valutaenheten som var forløperen til dagens Euro.

Én dag før folkeavstemningen brukte The Sun hele sin førsteside på en oppfordring til leserne om å stemme for Brexit:

– Vi må befri landet fra Brussels diktatur. Ellers vil vi om få år bli slukt av den ubarmhjertig ekspanderende og tyskdominerte føderale staten. Å forbli medlem innebærer verre immigrasjon, verre arbeidsmarked, dårligere lønninger og verre livsvilkår. Vi vil få oppleve et katastrofalt press på skolesystemet, helsevesen, veisystemet og boligmarkedet, skrev redaktøren i The Sun.

Skitne ord for 50 pence fra hver av avisens 1,7 millioner kjøpere.

Avisen la til at Storbritannia, som en selvstendig og mektig stat, misunt av mange, vil kunne velge eller vrake blant de beste migranter fra en hel verden…

Under valgkampen lanserte nettstedet Press Gazette et eget «Brexitometer» for å måle medienes holdninger. Meteret avslører Daily Express som den sterkeste stemmen for Brexit.

Avisen lot det EU-negative budskapet prege 26 av de siste 28 førstesidene før folkeavstemningen. Daily Express distribuerte også klistremerker med budskapet «Stick it to the EU» til sine 400 000 kjøpere.

Blant oppslagene i Daily Express er påstander om at Storbritannia kan miste kontrollen over egen kystlinje og bli slått sammen med Frankrike. Sterkest er kanskje påstanden om at landet med sine daglige teetime-ritualer kan bli pålagt forbud mot bruk av vannkoker.

Tabloidavisen Daily Mail, som appellerer til den britiske middelklassen, hadde 18 negative førstesideoppslag om EU den siste måneden av valgkampen. «If you believe in Britain vote Leave», oppfordret avisen fra sin førsteside dagen før folkeavstemningen. Daily Mail har et daglig opplag på 1,5 millioner eksemplarer.

mirrorb-1

PRO EU: Daily Mail illustrerer usikkerheten knyttet til Brexit med Stephen Hawkins teori om det sorte hull.

Samlet representerer Brexit-avisene er opplag på 4,1 millioner eksemplarer, mens Bremain-avisene med The Times, Daily Mirror og The Guardian i spissen, har et opplag på 1,4 millioner eksemplarer daglig.

Totalt viser «Brexitometeret» 35 prosent oppslag for Brexit og bare ni prosent oppslag for Bremain fra britiske aviser den siste måneden av valgkampen. 55 prosent av førstesidehenvisningene er imidlertid nøytrale. En annen undersøkelse gjengitt i The New York Times, baserer seg på 928 artikler med 45 prosent til Brexit og 27 prosent til Bremain.

Erfaring fra innbitte valgkamper om EU-spørsmålet tyder på at folkeavstemninger kan fremstå som alle løgners mor. Feilaktige historier, hovedsakelig om innvandring, har da også resultert i en klagestorm til pressens nye selvdømmeorgan, IPSO. Mange av klagene retter seg mot journalistikken i Daily Express, men også The Sun er i søkelyset for sine mest fremmedfiendtlige oppslag mot immigranter fra Sentral- og Øst-Europa.

«How to be a pole on the dole», skrev avisen i kampens hete. «Dole» er det folkelige uttrykket for arbeidsledighetstrygd i Storbritannia.

IPSO har allerede dømt The Sun for manglende kildekritikk og faktakontroll da avisen i mars over hele førstesiden fastslo at selv Dronningen stilte seg bak kravet om Brexit. Avisens nye sjefredaktør Tony Gallagher nekter å akseptere fordømmelsen. Det kan være grunn til å anta at avisenes EU-journalistikk vil utløse ny debatt om presseetikk i Storbritannia.

I analysen av medias mulige innvirkning på utfallet av britenes folkeavstemning er det likevel viktig å gjøre oppmerksom på at BBC var den mest populære kilden til velgernes opplysning. Likeledes at sosiale medier var den viktigste kilden for informasjon til de yngste velgerne.

I Storbritannia spiller imidlertid de trykte avisene fortsatt en stor rolle i samfunnsdebatten. Tabloidavisene når fremdeles ut til store deler av befolkningen som ikke bruker internett til nyhetsoppdatering. De fleste avisene utsatte sine deadlines og trykket ekstrautgaver da britene våknet til sitt sjokkerende valgresultat. Å dokumentere et historisk øyeblikk på papir har fortsatt sin betydning.

Situasjonen i Storbritannia vekker minner hos meg fra to bitre folkeavstemninger om Norges EU-tilknytning. Jeg tilhører den norske minoritet som to ganger har tapt kampen for Norges plass i et forent Europa.

I 1972 – 18 år gammel – var jeg engasjert som sjåfør på en av Ja til EF-kampanjens vinrøde folkevognbusser. Vi kjørte land og strand rundt for å overbevise velgerne. Nei-aktivister fra «Aksjonen mot EEC og dyrtid» skjelte oss ut som «nazisvin» som ville «selge Norge». Også den gang ble «EU-hæren», gjerne illustrert med marsjerende tyske soldater, manet fram som et skremsel. Det politiske budskapet om fredsprosjektet i Europa, også som motvekt til USA-imperialismen, kom helt i bakgrunnen.

Det handlet om næringspolitikk og norsk «sjølråderett». Jeg ledsaget daværende statssekretær i Handelsdepartementet, Arve Johnsen, til øykommunene på Trøndelagskysten. Her var det ikke mange stemmer å hente. Fiskerikommunene Hitra og Frøya stemte massivt mot medlemskap.

Det hjalp heller ikke at nesten alle avisene – både A-pressen og de tradisjonelt borgerlige – propaganderte for norsk medlemskap. Nesten bare Dagbladet var imot av de større mediene. Det var også et opprør mot elitisme og establishment. Folk lot seg ikke bevege. Verken av statsminister Trygve Bratteli eller sjefen for Distriktenes Utbyggingsfond, Reidar Carlsen (JA-sidens leder).

Valgkampen i 1972 etterlot seg mange bitre sår i familier, blant omgangsvenner og kolleger. I tillegg til et splittet Venstre og en gjenforent venstreside i norsk politikk. Folket valgte en mer forsiktig tilnærming til det neste slaget om EU, folkeavstemningen i 1994. Nå hadde også Dagbladet på sensasjonelt vis skiftet side. Avisen gjorde sin egen snuoperasjon til hovedoppslag på egen førsteside, til NEI-bevegelsens store skuffelse.

Bilde1

1994: VGs helgarderte budskap etter en ny opprivende EU-valgkamp.

Som ny sjefredaktør i VG ledet jeg i 1994 Norges største avis i dekningen av en ny runde med kamp om EU. Avisen har sitt utgangspunkt i bekjempelse av ekstremisme og er grunnleggende positiv til internasjonalt samarbeid. Det var ikke så merkelig at VG ble regnet som en av JA-sidens fremste stemmer  også i 1994.

Men tilnærmingen til EU-spørsmålet var likevel mindre kampanjepreget enn tidligere, selv om NEI-sidens fremste ledere virkelig fikk gjennomgå på kommentarplass. VG var klar over den kritiske grunnholdningen i befolkningen. Og da Norges nye NEI til EU var et faktum, slo avisens kreative førstesideredigerer til med et oppslag som kunne få både tilhengere og motstandere av norsk EU-medlemsskap til å trekke på smilebåndet. «GLA`» lød oppslagstittelen den ene veien. Snudde du avisen i løssalgsstativet lød tittelen «SÅR».

I motsetning til erfaringene fra Norge, spekuleres det nå i hvorvidt den kumulative effekten av de britiske avisenes ensidige kampanje, kan ha vært utslagsgivende for det knappe Brexit-flertallet. Det er ikke bare EU-tilknytningen som har stått på Brexit-avisenes agenda. Det gjelder i høyeste grad også respekten for europeisk lovgivning, også den delen som er forankret i Den europeiske menneskerettskonvensjon. En studie fra analysebyrået Counterpoint viser at 70 – 80 prosent av avisenes dekning av menneskerettigheter er vinklet negativt, særlig del delen som er relatert til innvandringsspørsmål.

Den britiske menneskerettsjuristen Adam Wagner, som leder Rightsinfo, frykter at britenes tilknytning til Menneskerettskonvensjonen kan bli neste mål for de innvandringsfiendtlige euroskeptikerne i pressen.

Men først må også avishusene riste av seg sjokkeffektene fra Brexit. Valgresultatet førte umiddelbart til er børsras for de store medieselskapene. Og reklamebransjen spår sviktende annonseinntekter på flere hundre millioner pund som følge av nedturen i britisk økonomi.

Så spørs det om også avisenes viktigste kapital – troverdigheten – vil bli devaluert.

Nyheter som gjør deg svimmel

IMG_1801

PÅ WORKSHOP: Med mobilen og fremviser av papp opplever jeg hvordan det er å sitte isolert i varetektcelle ved hjelp av The Guardians VR-app. Foto: REIDUN KJELLING NYBØ

CARTAGENA – Jeg kikker inn i Virtual Reality-fremviseren og blir snart svingstang-svimmel. Jeg kjører berg-og-dalbane i svimlende fart, gjør en loop og klarer knapt å bli stående på beina. Er det virkelig slik vi skal få oppleve fremtidens nyhetsformidling?

Jeg forstår at virkelighet er blitt et tøyelig begrep, der jeg sitter blant all verdens tekno-fantaster på VR Workshop under WAN-IFRAs verdenskongress i den colombianske kystperlen Cartagena. World Association of Newspapers samlet i forrige uke 700 deltagere for å diskutere de siste trendene i mediebransjen.

Virtual Reality (VR) er nå blitt det mest interessevekkende framtidsscenariet, som får stor oppmerksomhet fra mediehus som USA Today, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post og britiske The Guardian. I tillegg til en rekke produksjonsselskaper, medialabs og universiteter.

På verdenskongressen er VR et hovedtema, i regi av Global Alliance for Media Innovation (GAMI). Noen av verdens ledende VR-misjonærer introduserer oss for fremtidens medium og for hva man trygt kan kalle opplevelsen av nyheter. Det er stinn brakke der vi ved hjelp av mobiltelefoner og fremvisere i papp får prøvekjøre ulike produksjoner. Det billige visningsverktøyet er hittil distribuert i fem millioner eksemplarer, en million av dem til New York Times abonnenter.

IMG_1563

VR-PRODUSENT: Matt MacVey, CUNY

– Virtual Reality er definitivt «the next thing» i media etter video, sier Matt MacVey, som driver med VR-produksjon ved Columbia-universitetet i New York. «Oppslukende» er det første ordet han bruker i sin beskrivelse av det nye mediet.

Men det er også et subjektivt perspektiv. VR kan plassere brukeren i andre personer sine sko og la folk oppleve en nyhetshendelse som om man var tilstede i virkeligheten. VR kan også innby til interaktivitet med brukeren eller gi brukere samme opplevelse som vitner til dramatiske hendelser. Produktet kan redigeres slik at det fungerer som en guide for brukeren.

Det finnes produksjoner som gir deg opplevelsen av å være tilstede i en flyktningeleir som angripes med granater. Som gir deg anledning til å gjenoppleve politimannens drepende skudd mot Michael Brown i Fergusson. Du kan delta i en demonstrasjon på Manhattan, mens Wall Street Journal lar deg ri på Nasdaq-børsen som en berg-og-dalbane under det siste store børskrakket.

Det store spørsmålet er om det er etisk forsvarlig å plassere folk i en krigssone hvor de kan få oppleve grusomheter på nært hold, og som et element i en journalistisk formidling av faktiske hendelser. Ingen har foreløpig noe godt svar på dette.

– VR kommer definitivt til å forandre reklameindustrien, sier Matt MacVey. Her blir det ikke noe «nice to have», men et «must».

En svakhet ved VR via papp er at brukeren ikke bare blir svimmel, men også sår i øynene. Matt MacVey tror at en ny generasjon mobiltelefoner, med innebygget VR-kapasitet, snart vil eliminere dette problemet.

Deniz Ergürel

VR-GURU: Deniz Ergürel fra haptic.al forklarer en sørkoreansk kollega

En annen VR-guru, Deniz Ergürel, fra haptic.al, minner om at Virtual Reality har vært en del av menneskers liv ganske lenge. Allerede på 1600-tallet tok italienske kunstnere i bruk 3-dimensjonelle teknikker i sine malerier, teknologien kjenner vi også fra de første flysimulatorene på 1930-tallet og fra dataspill-industrien siden 1990-årene.

I 2012 startet den siste revolusjonen, med utviklingen av Oculus headset og fra 2014 Googles fremvisere i papp. For to år siden ble Oculus kjøpt opp av Facebook for to milliarder dollar og når satser alle de store, som Samsung, HTC og Sony, på VR-bølgen. Da blir den ustoppelig.

I år kommer det til å bli solgt ti millioner fremvisere, tror ekspertene. I 2020 forventer man et salg på 200 millioner enheter. Goldman & Sachs estimerer at VR-markedet da vil være på totalt 80 milliarder dollar. Det tilsvarer verdien av dagens PC-marked.

Google vil ta et langt skritt videre allerede i løpet av neste høst med lanseringen av sin «Daydream»-plattform for VR på mobilen. Deniz Ergürel tror at i løpet av få måneder vil millioner av smarte telefoner være istand til å vise VR-produksjoner. Og innen 2025 kommer denne teknologien til å dominere flere sentrale områder i samfunnet. Som f. eks. helsetjenester og militære formål.

IMG_1550

HER ER´N: Nathan Griffiths fra AP viser et 360graders kamera på størrelse med en mobiltelefon.

Det er kanskje krevende å assosiere noe som kalles en «daydream platform» med seriøs nyhetsdistribusjon. Men det store amerikanske nyhetsbyrået Associated Press (AP) er allerede i gang med VR-produksjon. Nyhetsbyrået er også kjent for sin ledende rolle i utviklingen av journalistroboter.

Nathan Griffiths, interaktiv redaktør i AP, forteller at byrået har eksperimentert med VR-produksjoner i et års tid. AP jobber også med Augmented Reality (AR) – utvidet virkelighet, der man også legger på grafikk og lyd som tilleggsdimensjoner.  AP har blant annet produsert innslag om livet i flykningeleiren ved Calais i Frankrike, man har fulgt en ekspress-pakke helt hjem til mottaker og vist hvordan det er å bo i en 50 000 dollar pr. natt hotellsuite på Manhattan.

Nå arbeider Griffiths og kollegene hans på en stor produksjon om Alzheimers, som skal ta brukeren med inn i hjernen for å vise hvordan sykdommen virker og utvikler seg. Resultatet vil vi kunne få oppleve i løpet av juli måned.

IMG_1617

VR=PR: Helen Situ kalle seg «evangelist» innen Virtual Reality.

Helen Situ kaller seg selv «VR Evangelist» og jobber i selskapet NEXTVR, som har 60 ansatte. Selskapet driver med utvikling og produksjon av LIVE Virtual Reality for ulike distribusjonsselskapet og rettighetshavere. Allerede i 2014 utviklet selskapet en plattform for 3D LIVE kringkasting.

– Hvis det er en begivenhet som opptar hele verdens befolkning, så er det 7,2 milliarder mennersker som ikke kan være tilstede. Vi kan gi dem opplevelsen, enten det dreier seg om sport, nyheter eller konserter, forteller Helen Situ.

Den siste uken har NEXTVR formidlet US Open i golf på denne måten. Selskapet satser også tungt på OL i Rio, og samarbeider allerede tett med TV-selskaper som Fox News og CNN. Og med rettighetshavere som WBA. Nylig ble det også inngått en samarbeidsavtale med Time Inc. om LIVE-produksjoner i VR-format. Selskapet vil foreløpig ikke ut med hvilke brukertall satsingene genererer.

– Kringkasterne sitter på LIVE-rettighetene, men vi kan være på første fly med våre team og opptaksutstyr, poengterer Situ. Hun forteller at selskapet kan bruke opptil åtte kameraer på dekningen av en hendelse eller kamp. Begivenhetene dekkes i 360 grader og fra alle vinkler med 3-dimensjonal dybde. GPS-applikasjoner sørger dessuten for at reklamen langs sidelinjen vises forskjellig avhengig av hvor brukeren befinner seg. LIVE opptaksutstyr kan være på størrelse med en mobiltelefon.

På denne måten har NEXTVR sørget for LIVE-dekning av såvel racerbilløpet Daytona 500 som debatter mellom de ulike partienes presidentkandidater i den amerikanske nominasjonsvalgkampen.

Helen Situ forteller at NEXTVR allerede har utviklet systemer som leverer eksakte brukerdata til annonsørene. Kameraene har sensorer som fanger opp data fra brukerens VR-opplevelse. Et eget dashbord som viser makeringen av hete brukerområder, kan visualisere brukernes adferd i realtid. Dataene er viktige for å utvikle mer engasjerende innhold for annonsørene.  VR = PR, sier evangelisten.

Vår workshop glir omsider over i praktisk arbeid. I grupper skal vi lage dreiebøker og planlegge dekningen av mulige begivenheter. Jeg havner i en gruppe med redaktører fra Sør-Korea, og vi bestemmer oss for å bruke VR-teknologi i dekningen av fotballkamper på en måte som virkelig skal styrke brukeropplevelsen.

Først drøfter vi muligheten av å ha kamera på de 22 spillerne ute på banen, i tillegg til alle død- og sidelinjer. Kanskje en drone på doppen. Men vi ender opp med å ha LIVE VR-kamera på dommeren, den eneste på banen som kan ha kamera festet til hjelm. I 360 grader slik at du også kan se det som foregår bak dommerens rygg. Vi kan følge blikket hans ettersom ballen flytter seg fremover i banen. Vi kan iaktta hva han ser og gjøre oss opp en mening om det virkelig var straffespark – i realtid. Noe som definitivt kunne styrke brukeropplevelse og engasjement…

Det er ikke lenger bare en drøm. Det kan bli til virkelighet.

Andre grupper i rommet er opptatt av å gjenskape terrorangrepet mot homsenattklubben i New Orleans, og plassere brukeren midt i dramaet. Hvordan hadde det føltes å befinne seg midt i lokalet?

Nei, her er det tydeligvis ingen grenser for hva man kan tenke seg å formidle. Men er det etisk journalistikk å plassere mennesker virtuelt i en slik situasjon når det handler om formidling av seriøs informasjon? Bygger det eller svekker det tillit? Ingen presseetiske regelverk har hittil tatt opp i seg hva VR-teknologien er i stand til å formidle.

Det er gått 22 måneder siden sjefredaktør David Callaway i USA Today første gang tok på seg et headset for å oppdage hva utviklerne hans syslet med. De tok han med til en ganske alminnelig bondegård hvor han fikk oppleve alt som foregår. Han fikk møte kuer, høner og griser. Ansikt til ansikt.

– Ring meg igjen når dere kan vise meg en basketballkamp i VR, sa Callaway til utviklerne.

Det gikk ikke mange måneder før han kunne gjøre nettopp dette. Nå har teamet hans publisert en rekke produksjoner. Opplevelser fra cockpit i et jagerfly. En tur gjennom Havanas gater på Cuba i en gammel Chevrolet. Deltagelse i et demonstrasjonstog for sivile rettigheter i Alabama. Debatter mellom kandidatene i presidentvalgkampen. Indy500.

USA Today har etablert team av utviklere og journalister som arbeider med prosjektene. Opptil 15 medarbeidere kan være engasjert i dette arbeidet. Det er utplassert 360 graders opptaksutstyr i 50 av Gannet-konsernets nyhetsredaksjoner i USA.

IMG_1600

LEDER UTVIKLINGEN: Justin Hendrix i NYC Medialab (t.v.) og sjefredaktør David Callaway i USA Today.

– Vi er kommet langt avgårde, men det gjenstår fortsatt mange hinder av teknologisk karakter. Inntil vi klarer å produsere VR-innslag på daglig basis, vil brukertallene forbli beskjedne, mener Callaway.

Han nøler likevel ikke med å karakterisere VR som «et fantastisk redskap for historiefortelling». Produksjonstiden er nede i 24 timer, og til høsten vil USA Today lansere landets første merkevareproduserte nyhetstjeneste i VR – «VRtually there».

Blant de tekniske utfordringene er følelsen av svimmelhet som headset-visning kan gi brukerne, og løsninger for effektiv annonsering. Foreløpig er det bare sponsorfinansiering på inntektssiden.

Hvilken betydning vil VR ha for utøvelsen av journalistikk i fremtiden?

Noen vil kanskje si at bare fantasien setter grenser her, men for David Callaway står visjonen klar:

– Hvis vi kan ta vårt publikum med til selve nyhetskilden og til hendelsen, og samtidig la dem  få oppleve hvordan våre reportere ser det, så har vi en helt ny måte å formidle historien på.

Callaway minner om at historieformidling alltid har utviklet seg i pakt med teknologi. Først gjennom det trykte ord. Så gjennom lyd i radio. De senere år gjennom levende bilder i fjernsyn. Nå skal neste kapitel skrives.

NYC Medialab er en av de ledende institusjonene i utviklingen av Virtual Reality. En av lederne, Justin Hendrix, tror ikke gjennombruddet i distribusjonen kommer før i 2018, men det er jo ikke lenge til.

– Utviklingen av smarttelefoner og sosiale medier blir avgjørende, mener han. Så snart vi blir i stand til å engasjere hverandre med VR via sosiale medier vil det bruken skyte fart for alvor. NYC Medialab samarbeider nå med flere amerikanske universitetsmiljøer for å utrede hva VR-teknologi kan brukes til i vårt daglige arbeid.

Før gjennombruddet kommer bør vi kanskje tenke gjennom hvordan vi rent profesjonelt forholder oss til den nye virkeligheten.

10 veikryss for media

IMG_1503.JPG

TROR PÅ FREMTIDEN: Ericssons toppsjef, Hans Vesterberg, mener at vi aldri mer vil oppleve at forandringer skjer saktere enn akkurat nå.

LONDON – Vi befinner oss midt i den fjerde industrielle revolusjonen, med roboter, automatisering og nye digitale forretningsmodeller. Nå står vi snart overfor den femte revolusjon, den som handler om menneskehjernens sammenkobling med teknologi i en digital tidsalder.

Det er ikke godt å vite hva vi egentlig snakker om, og media strever allerede med å forstå hva som skjer. Vi befinner oss i den største endringsprosessen som verden noensinne har opplevd. I mediebransjen gjelder det å treffe gode strategiske valg som kan stake ut veien videre.

Dette var utgangspunktet for den store verdenskongressen til INMA (International News Media Association) i London i slutten av mai. Her oppsummerer jeg situasjonen i 10 veikryss for media:

1. STRATEGI

Begrepet «innovasjon» er i ferd med å bli avleggs, i følge Leonard Brody, som titulerer seg selv «digital bestefar». I sommer kommer han ut med boken «The Great Re:Write». Å snakke om innovasjon gir ingen mening lenger. Vi befinner oss snart i den postinnovative æra, hvor redskapene til innovasjon – teknologi – er tilgjengelig for alle til en lav kostnad.

De digitale guruene snakker om «disruption», et ord som det er vanskelig å finne en enkel norsk oversettelse av. Vi snakker om selvskading. Å gå til angrep på egne forretningsmodeller for å omskape dem til nye før det kommer noen andre på banen.

Så er det viktig å forstå at menneskeheten ikke er den samme som for 20 år siden. Vi lever både fysiske og virtuelle liv. I våre virtuelle liv gir vi fra oss sju ganger så mye personlige data. Vi snakker om den største sosiologiske forandring på 700 år. Snart vil to tredjedeler av alle ekteskap starte online. Mellom 10 og 15 millioner barn vil bli født årlig på grunn av kunstig intelligens (AI). Hologram-teknologi (3D) vil gjøre det mulig å gjenoppleve døde mennesker som om de var levende..

De mektige institusjonene i kapitalmarkedet vil miste grepet på utviklingen, og vil ikke lenger kunne hindre forandring. Dermed vil heller ikke den tradisjonelle bilindustrien kunne hindre at bilene blir elektriske og selvkjørende, med den følge at ungdommen ikke lenger vil trenge førerkort.

De nye markedslederne vil ikke være teknologibaserte selskaper, tror Brody, men selskaper som fører an i utviklingen av nye forretningsmodeller. Alle selskaper bør derfor bruke 20 prosent av ressursene sine på å bygge parallelle organisasjoner som utfordrer de tradisjonelle.

Det er alltid vanskelig å vurdere spådommer som kommer fra mer eller mindre klarsynte  performanceartister i mediebransjen. Likevel står medieforetakene overfor viktige strategiske veivalg  i slike overordnede spørsmål. Selvsagt i tillegg til de veivalg som handler om innhold, distribusjon, brukerbetaling og annonsesalg.

2.MOBIL-REVOLUSJONEN

At en milliard nye mennesker de nærmeste årene kobler seg til internett vil trolig være det største skritt i menneskenes historie. Det vil skje via mobilen. Under INMA 2016 var det et høydepunkt å høre sjefen for Ericsson-konsernet, Hans Vestberg, snakke om dette. Vestberg er mannen som snudde Ericsson fra å være en mislykket mobilprodusent til å bli en ledende nettverksoperatør og distributør av innhold og tjenester på internett.

Ericsson har 116 000 ansatte og kunder i 180 land. Selskapet driver 500 TV-kanaler og administrerer en milliard abonnenter til ulike tjenester. De siste to årene har Ericsson rekruttert 32 000 nye ansatte, samtidig som selskapet har kvittet seg med 34 000 personer.

– Endringstakten som vi opplever i den digitale transformasjonen vil aldri være så lav som den vi opplever nå, sier Vestberg. Om ti år vil antallet dingser knyttet til internett være mer en femti milliarder på verdensbasis.  De neste fem årene vil verden få 700 nye mobilabonnenter.

Mobil-revolusjonen er den femte industrielle revolusjonen. Den handler om samspillet mellom mobilen, bredbånd og «skyen». Vi kommer til å bruke 80 prosent av tiden på mobilen til andre ting enn å ringe til folk. Mobilen vil forandre hele menneskehetens livsstil og mediene vil stå for den raskeste forandringen.

Vi vil få 5G, som er 350 ganger raskere enn 4G. Batterikapasiteten vil være tidoblet. Mobilt datavolum 1000 ganger større. Mobil teknologi vil bringe TV ut til massene, vi vil være i direktekontakt med «skyen» til enhver tid. I 2020 vil 90 prosent av nettverkskapasiteten bli brukt til video, tror Vestberg.

Alle har dermed en stor jobb å gjøre for å optimalisere bruken av strømmetjenester via mobilen. Samtidig er det viktig å være klar over at majoriteten av verdens mobilbrukere fortsatt bare har 2G. Det er et enormt skritt som skal tas de nærmeste år. Og en ting er sikkert: Innhold blir fortsatt superviktig. Media vil fortsette å spille en helt sentral rolle.

Men det begynner å bli i seineste laget for de medieforetak som ennå ikke har startet sine endringsprosesser. I Norge er vi allerede godt i gang: 25 prosent av landets befolkning leser allerede VG daglig på mobilen.

VG er sammen med den amerikanske lokalavisen Newsday, som utgis på Long Island ved New York, to av ledestjernene som medieverdenen forholder seg til når det gelder mobil innholdsdistribusjon. I magasinverdenen er Condé Nast en av ledestjernene.

Det handler mye om å forbedre brukeropplevelsen på mobilen. Og hvordan få store penger ut av en liten skjerm. Mediene er på desperat jakt etter brukerinntekter.

For Condé Nast handler det om å få leserne til å lese flere sider og bruke mer tid. Da utvikles hver eneste nettside til å ligne mer på en hjemmeside, med mange valgmuligheter. Det handler også om å få journalistene til å bruke mindre tid og levere direkte i mobilformatene. Og selvsagt om å øke pengestrømmen til hver side.

Newsday erfarer at hyperlokale nyheter fungerer godt i mobilformatet. 79 prosent av leserne bruker mobilen, bare 21 prosent desktop. Personaliserte nyhetsvarslinger er svært populære og skreddersys nå for 200 tettsteder i avisens dekningsområde. Dette er svært interessant også for norske lokalaviser.

3.BIG DATA

De siste årenes store «buzzword» skal være medias redning. Større brukerinnsikt på journalistnivå. Analyseverktøy i realtid. Anbefalingsteknologi. Algoritmestyrt og personalisert utvalg av innhold, som gjør at brukeropplevelsen føles mer relevant. Annonser som interesserer akkurat meg.

Men det ligger samtidig mange potensielle konflikter innebygget i dette begrepet. Storebror-ser-deg-problematikk. Økt kommersielt press, som kan fremtvinge regulering og ny lovgivning. Jeg nærer også en viss uro over alt jeg ikke får se, informasjon som styres unna min oppmerksomhet fordi algoritmen i utgangspunktet sier at jeg ikke er interessert. Går jeg glipp av noe vesentlig her?

Innsamlingen av store mengder brukerdata anses likevel å være selve nøkkelen til fremtidig suksess. Dataene skal brukes til å forstå kundene, nå lettere ut til dem og til å engasjere dem.

Kate Day i Politico Europe er en av dem som arbeider med dette. Hun har tittel som «redaksjonell direktør med ansvar for vekst». Politico forsøker å bygge et brukersamfunn for mennesker som er opptatt av politikk og samfunnsliv i Europa.

– Bruk av data som utviklingsverktøy i nyhetsformidling er komplisert. Det er krevende å forstå hva som er årsaken til at en nyhetsartikkel flyr eller flopper, mener Day.

Derfor er det viktig å definere eksakt hvilket problem man ønsker å løse ved hjelp av brukerdata. Likeledes; hvordan kan man dokumentere presist at en spesiell løsning virker? Hva er det spesifikke vi trenger å vite om publikum for å treffe dem bedre?

Bruken av store mengder data må altså være målrettet og tjene en helt spesiell hensikt. Et av målene kan også være å identifisere potensielle abonnenter, slik The Economist har hatt en viss suksess med.

4. BETALINGSMUREN

Digital handel vokser friskt og generasjonene blir mer og mer vant til å betale for sin handlekurv i kassen på vei ut. Dermed synes også betalingsviljen å være økende for redaksjonelt innhold. Strømmetjenester som Netflix og Spotify lærer verden å betale for innholdsprodukter.

Men diskusjonen fortsetter om hvilke betalingsmodeller som fungerer best. Flere tror at metermodellen som New York Times og Aftenposten har satset på, kommer til å møte veggen.

Antallet digitale abonnenter er doblet i løpet av to år, melder News Corp i Australia, som fortsatt oppfordrer folk til å tegne abonnement med kombinasjon av hjemlevert print med online nyheter. Folk vil betale for sport, kriminaljournalistikk og lokale nyheter. Jo flere artikler bak lås og slå i betalingsmuren, desto flere abonnementer solgt. News Corp har i likhet med flere norske regionaviser økt andelen lukkede saker på sine nettsider fra 25 til 50 prosent det siste året. Og det funker!

Tyske BILD Zeitung satser også på en freemium model , og selger bl.a. abonnement gjennom partnerskap med andre tjenesteleverandører, f. eks. innen telekommunikasjon. – Betalt innhold gjennom BILDplus fører også til en økning av annonseinntektene, forteller produktsjef Tobias Henning.

Abonnementsinntektene gir en markant økning av gjennomsnittsinntekten pr. bruker. BILD har nå 320 000 digitale abonnenter av totalt 20 millioner brukere. Det er fortsatt en lang vei å gå..

Svenska Dagbladet er en av Skandinavias mest kriserammede aviser gjennom de siste 20 år. Få mediehus har gått gjennom så dramatiske forandringer som Stockholms gamle storhet, de siste to årene med oppsiktsvekkende gode resultater. Avisen var den første i Schibsted-systemet til å ta i bruk en 100 prosent algoritmestyrt nettside. Antallet digitale abonnenter er økt fra 2000 i 2013 til nesten 30 000.

«Svenskan» følger en multikanalstrategi og tilbyr en kombinasjon av meter- og freemium-modellene. En vellykket hybridløsning, i følge administrerende direktør Gunilla Asker. For 185 svenske kroner i måneden får brukeren fri tilgang til alt online og premium innhold, PDF-utgave, ekstra brukertilganger og historiske arkiver. Brukeren kan også velge å følge bestemte emner og journalister. En alternativ freemium-modell tilbyr lesning av inntil 20 artikler gratis i måneden.

Resultatene så lang virker positive. SvD opplevde en nedgang i papiropplaget på hele 12 prosent i 2013, men avisens multikanalstrategi har fått abonnementskurven til å peke oppover igjen. Den negative trenden ser ut til å være snudd.

5.VIDEO

I USA er det 40 prosent vekst i markedet for online video annonsering. Det er lovende. Samtidig spår ekspertene et sammenbrudd for økonomien i tradisjonell kommersiell TV. Det neste angrepsmålet for ødeleggende krefter i dette markedet spås å bli nettopp økosystemet for video. Man kan se tendenser til det allerede bl.a. i Nederland, hvor Netflix er i ferd med å møte veggen. Alt dette i følge konsulentselskapet McKinseys ekspert Patrick Behar.

I stedet er det spillere som The Washington Post som fører an i utviklingen av videodistribusjon integrert i sin nettavis. Nesten 80 prosent av alle videovisninger starter nå fra innslag som er integrert i artikkelvisninger. Automatisk avspilling i sosiale medier er en viktig nøkkel til trafikk, sammen med det vertikale visningsformatet – lydløst og med integrert tekst tilpasset mobilformatet.

I følge Washington Posts nye video-sjef Mikah Gelman handler det om å gi brukerne muligheten til å balansere kaffekruset med den ene hånden mens den andre holder i mobilen som viser video.

– Formatet må være vertikalt. Brukerne kommer ikke til å snu mobilen sin til breddevisning, sier Gelman. The Washington Post satser også mye på videoproduksjon i 360 graders format – en spennende måte å fortelle historier på. En måte å ta brukerne med til steder som de ellers ikke får tilgang til.

I mange land har det vist seg krevende å få fart på annonseomsetningen i tilknytning til video. Det er lett å sa seg irritere av reklameinnslag i forkant av visningene, men finske Sanomat har en viss suksess med syv sekunders visningsformater i forkant av nyhetsinnslagene.

Bloomberg Media er en av de globale operatørene som satser hardt på video. Selskapet sysselsetter 2500 journalister, som produserer 5000 historier hver eneste dag. Totalt engasjerer selskaper over 1,2 milliarder brukere. Bloomberg distribuerer 3500 videostrømminger i minuttet. Video er selskapets mest økende inntektsstrøm og inntektskilde nummer to. En tydeligere illustrasjon på denne formidlingsformens betydning skal man lete lenge etter.

6. PUBLISERINGSPLATTFORMER

Ja, Bloomberg har stor suksess med sin multikanal-plattform. Og jeg synes det er vanskelig å se for seg hvordan mediehus kan lykkes uten å være tilstede i alle kanaler, inklusive alle former for sosiale medier – Facebook og Google. For de store nasjonale mediehusene er det likevel et utfordrende strategisk valg: Skal man satse på å være en distributør av alt mulig innhold, eller først og fremst en innholdsprodusent. Skal man satse på webapplikasjoner eller såkalte «stand alone» apps. Det ser ut til at f. eks. VG i økende grad velger å være en viktig distributør av innhold til alle sine brukere. Dette skyldes nok den ekstremt høye andelen direktetrafikk som VG har.

Jeg lekte en gang med tanken om å erklære meg som ateist, men falt ned på agnostiker – en som som ikke er overbevist om guddommens eksistens. Hvis Google er Gud og Facebook er Jesus, tilhører agnostikeren «vet ikke»-gruppen. Så for sikkerhets skyld er det best å være tilstede overalt – det er det som kjennetegner en «plattform-agnostiker».

Det er mange av dem i mediebedriftene, og en av de mest suksessrike er Vox Media. Markedssjefen der, Jonathan Hunt, sier:

– Hvis du ikke er tilstede på plattformene, blir du ikke sett. Da er du heller ikke relevant.

For Vox handler det derfor mer om å bygge merkevare enn om å bygge nettsteder. En form for omreisende kvalitetsinnhold, utviklet fra nisjene og som brukerne stoler på.

Det polske netthodet, Grzegorz Piechota, som det siste året har studert medietrender ved Harvard-universitetet, beskriver fremtiden som «basarene i Istanbul» – et gigantisk marked hvor distribusjonsplattformene øker medienes rekkevidde. Men samtidig ødelegges de tradisjonelle mediemarkedene.

– Facebook er verdens største avis, men de har ingen journalister. Uber blir stadig større i taxinæringen, men de eier ingen drosjebiler. Airbnb er en betydelig aktør i eiendomsbransjen, men eier ingen hoteller, poengterer Gregorz.

I Nord-Amerika bruker folk fire minutter på nyhetsnettsteder i døgnet, og fire ganger så lang tid på Facebook. Å hengi seg til Facebook Instant Articles som distributør innebærer at man tar økt risiko, men tradisjonelle medier har ikke noe annet valg enn å finne fram til funksjonelle samarbeidsløsninger med de altoppslukende plattformene.

The Financial Times er likevel opptatt av å utvikle sin egen strategi – opp mot hver enkelt plattform. Avisen vil ikke gjøre noe som utfordrer sin egen fundamentale forretningsmodell, som er abonnementsalg. FT har 650 000 abonnenter world wide. Avisen produserer i tillegg egne saker som er spesielt beregnet på Facebook-publikum.

– Vi må ha dataene som gjør oss i stand til å forstå våre brukere, sier digitalredaktør Robert Shrimsley.

Også britiske Daily Telegraph er opptatt av å ha en egen strategi for å bygge gode relasjoner til leserne. Samtidig har avisen en pragmatisk innstilling til de store plattformene. Særlig Google, som bidrar sterkt til veksten i mobilmarkedet. Digitalredaktør Malcolm Coles er likevel opptatt av at man ikke må neglisjere utviklingen av egne tjenester, og her kan avisene virkelig lære mye av de globale plattformene når det gjelder fokus på brukerne.

7. CONTENT MARKETING

Medieledere over hele verden synes å være opptatt av at man skal «omfavne» de nye annonseformatene «branded content» og «native advertising». Strategien går ut på at kommersiell markedsføring skal forkles som uavhengige redaksjonelle budskap. Redaktørenes hengivende ettergivenhet er så sterk at jeg nesten oppgir å ha meninger om den. Nesten alle internasjonale mediekongresser er derfor blitt det rene «red light district” i bransjen, hvor representanter for The New York Times og The Guardian presenterer sin suksesshistorie. De bekjenner ingen synder.

Systemer for annonseblokkering og displayannonseringens død tvinger oss til å gjøre dette, sier reklameredaktørene.  Trenden tilsier at kommersielle budskap for all del ikke må ligne på reklame. The New York Times` T-Brand Studio har i løpet av de siste par årene gjennomført 170 store kampanjer for 100 kjente merkevarer. Samtidig har studiostaben økt fra 5 til 100 ansatte. Mange av dem tidligere journalister.

The New York Times ser de nye annonsetrendene som en naturlig del av den digitale transformasjonen, og satser nå stort på Virtual Reality-produksjoner i reklame bl.a. for General Electric. Som mediehus må du gå «all in» eller så er du ikke inne i det hele tatt.

– Vi har ikke råd til å stå stille, sier Anna Watkins, sjef for Guardian Labs som leverer innholdsmarkedsføring.  Hun ønsker å lage «ustoppelige historier» for merkevarer. Ikke minst i mobilformatet, siden 60 prosent av avisens lesere nå kommer fra mobilen.

Kvalitet og utvikling har høy prioritet hos disse globale medieaktørene. Minst like store ressurser settes inn i dette arbeidet for annonsørene som i jakten på godt redaksjonelt innhold, ikke minst når det gjelder data-analysekapasitet  for å forstå hva publikum ønsker seg.

Det er flere kryssende hensyn i dette bildet. På den ene side er mange lesere gått lei av de tradisjonelle annonseformatene. På den annen side er det få som liker å blir lurt av annonselignende journalistikk. Forbrukermyndighetene skjerper også blikket mot de nye annonseformatene.

8. ANNONSEBLOKKERING

Bransjefolk sammenligner bruken av annonseblokkere med klimakrisen. Den er foreløpig ikke så merkbar her i Skandinavia, men globalt stiger temperaturen noen hakk hele tiden.

Fenomenet er sterkt økende og truer mediehusenes finansiering i flere land. I Storbritannia opplevde man siste år 82 prosent vekst i bruken av annonseblokkere. Etter første halvår 2015 hadde 12 millioner briter installert slikt utstyr, som altså fjerner annonser fra websider. På verdensbasis regner man med at det nå finnes over 400 millioner brukere. Antallet har doblet seg etter at mobilbrukere fikk tilgang til teknologien.

I følge irske Johnny Ryan i Pagefair er det flere årsaker til at folk velger å installere annonseblokkeringsutstyr:

– Problemet skyldes at internett er et ganske rotete sted, med for mange annonser og for lite oppmerksomhet, sier Ryan. En del annonser skaper kaos når du er på nettet, de stjeler lastetid, de invaderer opplevelsen av å være privat, de reduserer maskinens sikkerhetsnivå.

Annonser som ligner journalistikk er en vei å gå i kampen mot annonser. Eller å lage flere  annonser som brukerne liker. Noen mediehus lar seg irritere over brukerne og bygger mur mot annonseblokkerne. Du kommer ikke gjennom muren og får lese artikler, med mindre du slår av blokkeringsutstyret. I følge Ryan viser det seg at omtrent 40 prosent av brukerne er villig til å gjøre dette.

Strategidirektør Piers North i Trinity Mirror har større tro på muren som virkemiddel. Hvis innholdet bak muren holder høy kvalitet vil 60 prosent av av annonseblokkerne slå av sitt utstyr, mener han. North får støtte fra Tobias Henning i tyske BILD, som har stengt annonseblokkere ute siden i fjor høst. Resultatene skal være gode.

Uansett er det viktig for mediehusene å kommunisere direkte med brukerne av blokkeringsutstyr, for å høre hva som skal til for at de vil akseptere å se annonsene. Å stenge dem ute er ingen god strategi i det lange løp. Min franske kollega Frederic Filloux i Monday Note mener at det er en bedre strategi å bygge sterkere relasjoner mellom brukere, annonsører og journalister.

Det kan se ut som om annonseblokkeringstrenden deler medieøkonomien i to, Et økosystem for dem som tåler å se annonser og en for de som ikke kan utstå synet. I forrige uke ble det kjent at The New York Times vurderer å lansere en abonnementsmodell helt uten annonser. I Sverige har konsernet MittMedia utviklet en egen app, som skal eliminere problemet med annonseblokkering på samme måte som Facebook Instant Articles.

9. PROGRAMMATISK ANNONSESALG

76 prosent av veksten i det amerikanske annonsemarkedet ble i fjor delt mellom to aktører – Facebook og Google. De to selskapene er gigantene i programmatisk annonsesalg, som utvikler seg til å bli den viktigste salgsformen for reklame. For annonsørene handler det ikke lenger bare om antall visninger, men om å nå et bestemt publikum. Store mengder brukerdata gjør det mulig å målrette reklamen bedre. Alt dette kan nå skje automatisk på annonsebørser som finner de riktige målene for annonsen i realtid.

Medieindustrien sliter med å velge strategi. Skal man legge sin skjebne i hendene til navnløse personer og algoritmer hos Facebook og Google, eller skal man gå sammen med likesinnede og etablere konkurrerende nettverk for annonser. Det siste er mulig fordi store nasjonale medieaktører sitter på vel så gode brukerdata som de globale operatørene.

Her i Norge er det samtaler i gang mellom de største mediekonsernene om en slik felles løsning for programmatisk annonsesalg. Vi kan kanskje la oss inspirere av hva Fairfax Media har fått til i New Zealand, et land som kanskje ikke er så ulikt Norge på dette området. Under INMA 2016 presenterte Gareth Codd, kommersiell direktør i Fairfax Media, resultatene etter etableringen av Kiwi Premium Ad Exchange (KPEX).

Det frittstående selskapet for programmatisk, lokalt annonsesalg ble etablert i fjor høst av de fire største mediekonsernene i New Zealand. Planleggingen frem til lansering foregikk i største hemmelighet og på rekordtid har nettverket vokst seg like stort som Facebook eller Google i annonsemarkedet-

KPEX er organisert som et kooperativ og tilsvarende selskaper er dannet i flere land, bl.a. i Danmark, Frankrike, Tsjekkia og Storbritannia. Videoløsninger er underveis, og salget skal etter hvert integreres med merkevarenes salgsteam for å gjøre nettverket enda sterkere.

10. FREMTIDENS JOURNALISTIKK

Kommer neppe til å ligne på den som min generasjon har utført gjennom 40 år. Rutinepreget innsamling av stoff og data vil bli utført av roboter, og tredimensjonal Virtual Reality-teknologi vil fortelle kompliserte historier på en helt ny måte. I levende bilder. Venture-investorene ser for seg enorm verdiskapning basert på kvalitetsinnhold i en ny teknologisk drakt.

– Nå gjelder det å satse på VR før alle andre gjør det, sier finske Marjaana Toiminen i Mindmill Network.

Bare de sosiale mediene representerer en voksende kanal for nyheter. Vi har alle mer enn en nyhetskilde på mobilen, og 70 prosent av oss har ulike apper nedlastet. Vi bruker en tredjedel av dem hver uke. Vi deler nyheter med andre. Det blir uhyre viktig å forstå hvorfor vi deler, hva vi deler og hvem som deler.

Enkelte operatører kan gjenkjenne deg blant flere hundre millioner brukerprofiler. De kan ha samlet opptil 1500 individuelle data om deg, og mener at de er i stand til å forutsi 3000 av dine personlige valg basert på brukerdata. Nyhetsfeeden kommer med andre ord til å bli din personlige, basert på store datamengder. Dette kommer helt sikkert også til å påvirke journalistikken, men på hvilken måte er for tidlig å si. Uansett vil teknologien bringe journalisten nærmere hver enkelt leser.

Forhåpentlig vil den nye teknologien øke betalingsviljen hos publikum, ettersom journalistikken oppleves som mer relevant.  Fremveksten av delingsteknologi vil kanskje endre journalistikken i en mer positiv retning. Folk vil gjerne dele positive og glade historier, ikke så mye all verdens elendighet. Enkelte britiske aviser, som The Liverpool Echo og gratisavisen The Evening Standard, har allerede startet omleggingen mot en lysere fremtid. Sterk i troen på at glade saker deles lettere.

Min erfaring fra papir tilsier at positive nyheter sjelden selger aviser. Kanskje er det annerledes i en virituell, viral verden?

PS.

Det er ingen tvil om at mobilen er fremtidens medieplattform. I følge konsulentselskapet McKinsey sier 54 prosent av amerikanerne at de vil redde mobilen før katten , fra et brennende hus.

DS.