I skyggen av Jens

OPPHØYET: Statsminister Jens Stoltenberg egner seg ikke mye i sakene til den som trenger innsyn i forvaltningens gjøren og laden. Foto: TERJE BRINGEDAL

OPPHØYET: Statsminister Jens Stoltenberg egner seg ikke mye i sakene til den som trenger innsyn i forvaltningens gjøren og laden. Foto: TERJE BRINGEDAL

Utsagnet om «mer åpenhet og mer demokrati» kommer til å forfølge Jens Stoltenberg så lenge han er politiker – på godt og vondt. Offentlige forvaltningsorganer trives i statsministerens skygge og fortsetter sitt omfattende hemmelighold som aldri før. Det vil ta et hav av tid å gjøre ord til handling. 

Det er ikke gått mer enn fire år siden den siste reviderte utgave av Offentlighetsloven trådte i kraft, men allerede nå er det klart at loven ikke fungerer særlig godt. Norges fremste juridiske eksperter feller en knusende dom over lovgivningens manglende gjennomslagskraft i offentlig forvaltning. 

I midten av januar overvar jeg et seminar i regi av Offentlighetsutvalget til Norsk Presseforbund. Bortsett fra en liten håndfull ildsjeler hadde ikke seansen påkalt noen større interesse blant journalister og redaktører. Ekspertenes massive og oppsiktsvekkende slakt nådde derfor aldri offentligheten. 

Sivilombudsmann Arne Fliflet spiller sjelden en offensiv rolle overfor lovgiverne. Hans rolle er å behandle alle klagene mot forvaltningsorganene. Men nå tok han bladet fra munnen og beskrev både «uskikk» og «ukultur» i forvaltningspraksis. 

– I mange saker tar ikke forvaltningen utgangspunkt i innsynsbegjæringen, kulturen i offentlig forvaltning er å ta utgangspunkt i taushetsplikten. Angsten for å bryte den fører til en tilbakeholdenhet – at man for sikkerhets skyld lar være å utlevere dokumenter som burde være offentlige, sa Fliflet. 

Han vil heller se til Sverige hvor det hersker en helt annen åpenhetskultur med 200 års praktisering av offentlighetsprinsippet. Den ligger i ryggraden på forvaltningen, hvor embetsmenn frykter å bli rettslig forfulgt hvis de ikke åpner for innsyn. Embetsmenn har dessuten kildevern på lik linje med pressen og kan ikke forfølges for lekkasjer. 

Professor i rettsvitenskap Jan Fridthjof Bernt mente at man skal ha meget god moral for å selge gummistrikk som metervare. Det er dette forvaltningen driver med. Den tenker: Hvor langt kan vi strekke bestemmelsene for å hindre at noen får innsyn. Det skjer ofte av bekvemmelighetsgrunner. Særlig når det gjelder dokumenter fra annet forvaltningsorgan som blir brukt i saksbehandlingen. 

-Det er et misbruk. Man ønsker å skjule premissene for forvaltningsorganets avgjørelse, sa Bernt. Han viste særlig til Oslo kommune hvor dokumentene flyter mellom instanser over hele byen. 

– Det praktiseres også forhåndsklassifisering av dokumenter som unntatt offentlighet, helt i strid med loven. Vurderingen skal skje der og da, når innsynsbegjæringen foreligger. Det er rett og slett ulovlig, sa jusprofessoren fra Bergen. 

Professor i offentlig rett, Erik Boe, viste til grunnleggende svakheter ved selve lovsstrukturen på dette området, som gjør det mulig for forvaltningen å ta «lettvinte innersvinger som hindrer åpenhet». 

– De som ber om innsyn burde bli tatt imot med åpne armer, men bli i stedet betraktet som noe brysomt og det eksisterer en stor mistro i forvaltningen mot mediene, sa Boe. 

Ukulturen fører til at også faktiske opplysninger holdes tilbake for allmennheten, og det er merkelig at man i vår digitale tidsalder praktiserer forbud mot å legge opplysninger ut på internett. 

Statsministerens eget kontor er blant de forvaltningsorganer som slaktes av ekspertisen. Blant de mer banale eksempler det vises til, er hemmeligholdelsen av et takkebrev som Jens Stoltenberg sendte til president Obama etter at U.S. Air Force hadde fraktet ham til Sydpolen. 

Statsministerens kontor kritiseres også for bevisst manipulering, bl.a. i forbindelse med bankkrisedrøftingene med DnB-sjef og statsministervenn Rune Bjerke. Notatene som ble oversendt Kredittilsynet ble samtidig gjenstand for et vedtak i statsråd, slik at ingen kunne pusse Sivilombudsmannen på forvaltningen, -Smart, konstaterte juss-ekspertisen lakonisk, og tilføyde: 

– Når Statsministerens kontor og statsråder velger slike lettvinte løsninger, hvordan skal man da forvente at underordnede organer praktiserer offentlighet i forvaltningen… 

Det er gått 40 år siden vi fikk Offentlighetsloven, og over seks år siden siste revisjon. Stortinget har bedt om en snarlig evaluering, men den skal være forskningsbasert. Justisdepartementets lovavdeling arbeider derfor med et utlysning av et forskningsprosjekt, selv om vi altså vet at loven fungerer dårlig. Slik skyves dette problemet ut på et langt og tidkrevende sidespor.

****

Smutthull i loven

– Smutthullene i Offentlighetsloven utnyttes like ofte som det finnes hull i Oslos gater, sier redaktør Ole Petter Pedersen i bladet Kommunal Rapport.

Sammen med kollegene i redaksjonen har han kartlagt at det eksisterer 1044 kommunale selskaper med en samlet egenkapital på 25 milliarder kroner, som er unntatt fra Offentlighetslovens bestemmelser fordi selskapene ikke har egen daglig ledelse. 

– Praksis er helt i strid med lovens intensjon om åpenhet, sier Pedersen. 

De tre presseorganisasjonene Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag avga i desember en felles uttalelse om evalueringen av Offentlighetsloven. Her påpekes forvaltningens lemfeldige praktisering av merinnsynsprinsippet. 

Organisasjonene påpeker bl.a. det demokratiske problem at vårt kongelige hoff ikke omfattes av lovverket. Samtidig er det et paradoks at Statens spillmonopol Norsk Tipping også er unntatt fra offentlighet.

One thought on “I skyggen av Jens

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s