Et hår i suppen

EKS-ADVOKAT: Sigurd Klomsæt er den eneste som fratas levebrødet som konsekvens av sin befatning med 22.juli-saken. Foto: SCANPIX

– Det må være et tankekors at den eneste som blir straffet etter 22. juli, ved siden av gjerningsmannen, er advokat Sigurd Klomsæt. Det er litt rart at ingen fra pressen står mer på barrikadene for ham… 

Ordene og observasjonen tilhører Svenska Dagbladets korrespondent i Oslo gjennom 30 år, Björn Lindahl. De falt på et evalueringsmøte etter 22.julidekningen i Oslo Redaktørforening tidligere i høst. 

Tilsynsråd og Advokatbevillingsnemnd, støttet av tingrett og lagmannsrett, har fratatt Klomsæt levebrødet som advokat siden 10. september i år. Fordi han angivelig lekket opplysninger fra etterforskingen mot Anders Behring Breivik til mediene. 

Politiet la en felle, hvor de la ulike digitale spormerker i taushetsbelagt etterforskingsmateriale som ble omdelt til bistandsadvokatene. Sporet, som senere ledet politiet til Klomsæts advokatkontor, lå gjemt i et bilde av Anders Behring Breivik der han satt i jern i den hvite hovedbygningen på Utøya, rett etter pågripelsen. Et historisk bilde. Avsløringen førte til at Klomsæt ble kastet ut av saken som bistandsadvokat, mot sin egen klients ønske. 

Sigurd Klomsæt har hele tiden nektet for at han er kilde til lekkasjen.  Saken er fortsatt under etterforsking ved Asker og Bærum politidistrikt, og Høyesterett skal ta endelig stilling til spørsmålet om advokatbevillingen, etter at lagmannsretten avviste Klomsæts anke.  Retten fant det ikke tilrådelig at Klomsæt kunne fortsette som advokat inntil saken var endelig behandlet i rettsapparatet. Til tross for at 28 saker med Klomsæt som forsvarer allerede var berammet denne høsten. 

– Hensynet til sakens alvor og hensynet til å bevare allmennhetens tillit til advokatprofesjonen er av retten tillagt stor vekt. De forhold som tilbakekallsvedtaket er begrunnet i, er svært alvorlige og er i høy grad egnet til å svekke allmennhetens tillit til advokater generelt, sier Oslo Tingrett. 

Dataeksperten Gisle Hannemyr har plukket fra hverandre bitene i politiets bevis og dokumenterer at det digitale sporet i Breivik-bildet kan manipuleres. Politiet benyttet seg av en gratis demoversjon av et photoshop-program for å merke bildet. Hadde man brukt en femtilapp på den autoriserte versjonen av programmet, så hadde beviset vært sikkert. 

Advokater og journalister er demokratiets vedlikeholdsarbeidere, som ivaretar interessene til utsatte grupper og leverer premisser for samfunnsdebatten. 22. juli har vist oss dette. Lekkasjer til pressen har hatt stor betydning for sakens opplysning og konsekvenser i ettertid. Likevel er det få redaktører som tar til orde for at 22.juli er en så spesiell sak at man bør la nåde gå for rett i Klomsæt-saken. 

– Hadde ikke noen lekket psykiatrirapporten til pressen, så kunne saken fått et annet utfall, sa tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund på TV. 

Hvis det er slik at det var regelbrudd fra mediene som skulle til for at retten kom til riktig konklusjon, så må man nesten spørre om det er loven det er noe galt med. 

Jeg vet ikke om Sigurd Klomsæt lekket opplysninger og bilder til pressen om 22. juli-etterforskningen. Jeg registrerer at tilsynsråd og bevillingsnemnd også legger vekt på at han de siste årene har hatt fem disiplinærsaker i Advokatforeningen. Flere av dem handler om lekkasjer til mediene. 

Som regel er det svikefull adferd overfor klienter eller økonomiske misligheter som fører til tap av advokatbevilling. Det skal mye til. I Norge kan du fortsette å praktisere som advokat selv om du er dømt for heleri eller grovt skattesvik. Dette anses ikke som skadelig nok for standens anseelse. 

Sigurd Klomsæt har lenge vært et hår i suppen for det finere selskap i Advokatforeningen. Hvis man skulle silt hele suppen på jakt etter mulige kilder for advokatlekkasjer er jeg redd vi ville bli sittende igjen med et helt pelsverk. 

Verken handlingslammede politi-sjefer, topp-byråkrater eller politikere har fått livstidsstraffer etter 22.juli-granskingen. Enkelte er blitt skyflet på til godt betalte rådgiverstillinger i det offentlige. Bare en mann har fått yrkesforbud. Kan det være rettferdig?

 

Det gode selskap

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet mener at Sigurd Klomsæt har hatt et uakseptabelt stort antall disiplinære reaksjoner fra Advokatforeningens disiplinærnemnd over kort tid.  Siden 2006 dreier det seg om fem saker.  Den siste av dem gjaldt utlevering av dokumenter fra Baneheia-saken til en journalist, og resulterte i forslag om å tilbakekalle advokatbevillingen. 

Adgangen til å tilbakekalle advokatbevilling skjer med hjemmel i domstolloven, når advokater «gjør seg skyldig i forhold som gjør vedkommende uskikket eller uverdig til å drive advokatvirksomhet, eller som gjør at vedkommende mister den tillit som er nødvendig i yrket». 

Tilsynsrådets styre fremmer forslag om dette overfor Advokatbevillingsnemnda, som består av advokat Erling O. Lyngtveit, dommer Trine Standahl (leder) og Nina Walthinsen. I saken mot Klomsæt erklærte Lyngtveit seg inhabil og ble erstattet av advokat Johnny Veum. Nemnda sluttet seg til Tilsynsrådets vurdering i saken.

2 tanker på “Et hår i suppen

  1. Jeg må også si meg enig med denne artikkelen.

    Den viktigste delen av problemstillingen, etter mitt syn, er at lekkasjer til pressen åpenbart har vært nødvendig for å sikre sakens opplysning slik Ketil Lund påpeker. Når dette er problemstillingen så er det ikke de som lekker som er problemet, men den delen av «systemet» (både personer og regelverk) som hindrer allmennhetens innsyn.

    Selv om det snakkes mye om åpenhet, er det norske rettssystemet i praksis preget av de lukkede rom, der faglig arroganse, dårlig håndverk og personlige interesser kan herje fritt. Dette gjelder både i straffesaker der det kan føre til justismord (jeg mener ikke 22. juli saken er et justismord eksempel) og i sivile saker.

    Rettsvesenets saksbehandling bør være like åpen som enhver annen offentlig etats saksbehandling, jfr. http://voxpublica.no/2012/05/tid-for-apenhet-i-rettsvesenet/

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s